divendres, 9 de desembre del 2011

El SEPC dóna suport la "Plataforma d'Estudiants No Comunitaris Contra l'Augment de Taxes" i als seus objectius

 A dia de hui, ens trobem a menys de dues setmanes de l'aprovació de la reforma de la Llei de taxes -prevista per al dia 19- per la qual el PP valencià imposarà, als estudiants no comunitaris (nadius de països de fora de la UE) pertanyents a les universitats públiques del PV, el pagament del cost total dels seus estudis. Cada estudiant no comunitari haurà de pagar la matrícula completa de tot l'any, la qual pot ser de fins i tot 6.000€. La Plataforma d' estudiants no comunitaris contra l'augment de taxes (PENCCAT) ha mantingut ja reunions amb diferents partits polítics i, a més a més, ha exigit al PP que elimine l'article de la Llei de taxes en què s'exposa l'esmentada mesura, adduint que és discriminatori, injust i xenòfob.
  La situació que els estudiants estem patint actualment és molt clara: augments de taxes, privatitzacions, cessió de terrenys a la universitat privada, externalització de serveis, creació d'una elit estudiantil de forma encoberta... i per si fóra poc, ara xenofòbia i retallades en el dret igualitari a l'ensenyament. Aquest projecte de llei xoca frontalment amb el que defensem el SEPC, ja que no es pot concebre una universitat pública i de qualitat que siga classicitzant, ni que tinga la més mínima xenofòbia i discriminació d'estudiants per cap fet.
Però açò no és tot, aquesta ofensiva alienadora i discriminatòria l'hem d'emmarcar necessàriament dins el projecte de l'EEES, que ja per ell mateix és excloent i mercantilitzador de les universitats públiques. A sobre de tot, l'article que el PP pretén imposar d'amagat, dins l'apartat de mesures fiscals del projecte de llei a què fem esment, trenca amb el que l'EEES s'ha omplert la boca per semblar bo: la major capacitat de mobilitat dels estudiants universitaris. Si bé la UE la formen tan sols 27 països, hi ha 40 que participen de les directrius de l'EEES, els estudiants dels quals es veuran totalment afectats per aquest atac que vulnera el dret a la igualtat art. 14 CE.
Les últimes notícies diuen que el PP valencià hauria pogut matisar el text, i conferiria a les universitats el poder de cobrar més pel crèdit als estudiants no comunitaris que no tingueren residència legal a l'estat espanyol. La pretensió de multiplicar per cinc el preu de les actuals matrícules hauria pogut quedar reduïda a una multiplicació per tres o per quatre, encara sense confirmar. De la mateixa manera ens posicionem fermament en contra.
Per tot açò, i perquè sols és un assaig del que l'Estratègia Universitat 2015 vol imposar en a la totalitat dels estudiants, des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, donem suport total a la Plataforma d' estudiants no comunitaris contra l'augment de taxes i, per tant, ens unim a la seua lluita, d'ara en avant la nostra lluita. Defensem la universitat pública, defensem la universitat de qualitat, per a TOTS, en igualtat.
*Per a més informació: http://plataformaestudiantesnocmunitariosvlc.wordpress.com/