dilluns, 23 de gener del 2012

El SEPC davant el Consell de Govern de 17 de Gener

Hui ha tingut lloc una sessió extraordinària amb dos punts del dia: 1. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració i 2. Informe i adopció d'acords, si escau, sobre les circumstàncies financeres i de tresoreria de la Universitat de València i el seu efecte en l'activitat universitària.


El segon punt del dia, pel qual s'ha convocat aquest Consell de Govern estraordinari, ha consistit en l'explicació d'un document sobre la situació del deute històric per part de la Generalitat a la Universitat, consistent en més de 270 milions d'euros (en general, a les universitats públiques valencianes es deuen més de 900 milions d'euros) i l'explicació i debat posterior del document “Informe i proposta d'acord als Consells de Govern de les universitats públiques valencianes”.
Aquest darrer, acordat en la reunió que els diferents rectors de les cinc universitats públiques del País Valencià, s'havia de debatre en els Consells de Govern d'aquestes universitats hui mateix. El document explica la situació econòmica nefasta de les universitats públiques valencianes per culpa dels impagaments històrics de la Generalitat i per què, segons ells, s'han vist “obligats a ajustar el pressupost aprovat inicialment per a l'exercici 2011, retardar els programes d'execusió de les seues inversions, recòrrer a diferents instruments de finançament a curt termini i utilitzar la tresoreria generada pels seus recursos propis per suplir la que hauria d'haver aportat la Generalitat Valenciana en compliment de les diferents Lleis de pressupostos anuals”. Per aquestes raons, es proposen una sèrie d'acords que demanen el pagament immediat de les mensualitats endarrerides i una sèrie de demandes a la Generalitat derivades d'aquesta situació.
Durant el Consell de Govern, s'ha obert un debat on s'han vist diversos punts de vista sobre el document: des de l'opinió que s'havia d'aprovar el document tot i no estar d'acord al 100% per tal de donar una visió externa d'unitat de totes les universitats públiques valencianes fins a la proposta de fer una vaga universitària per tal de pressionar la Generalitat.
Finalment, degut a unes queixes, s'ha tornat a redactar el punt quart del document i s'ha aprovat el document.
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans volem fer les següents consideracions:
  1. Al Consell de Govern del passat novembre, es va aprovar una retallada de 14 milions d'euros del pressupost de la Universitat degut a l'impagament per part de la Generalitat. Sols una persona va votar en contra d'aquesta decisió: la representant del SEPC al Consell de Govern.
  2. L'acord que s'ha pres en aquest Consell de Govern no canvia en res el que s'ha estat fent durant els últims anys. L'actitud de l'equip rectoral segueix sent de servilisme cap a la Generalitat. Davant d'aquesta situació límit, la postura de la Universitat de València i de totes les universitats públiques valencianes ha de ser més ferma que mai. Expressions com “voluntat recíproca”, “ diàleg permanent”, “compromís”, pendents de rebre” o “sol·licitar” (en compte d'”exigir”) a la Generalitat, fa molts anys que les estem sentint i la situació, lluny de millorar, ha anat empitjorant cada vegada més.
  3. Pareix que solament quan estan a punt de deixar de pagar les nòmines dels treballadors i treballadores de la universitat comença a estendre's un malestar entre la comunitat universitària, però ja fa molt de temps que estem patint les retallades per part de la Generalitat i del Govern Central i les primeres en patir-ho som les estudiantes, com ja ha passat amb la pujada de taxes, per exemple.
  4. Segons el rector, Esteban Morcillo, “en 26 anys mai s'havia vist una situació com aquesta, no sols financera, sinó d'incertesa”. Per això, les mesures per solucionar la situació han d'ajustar-se a les circumstàncies i, de moment, l'única via per pressionar la Generalitat a pagar el deute històric és convocar una vaga general d'universitats.
  5. Tanmateix, no podem oblidar que la situació econòmica de les univeristats públiques valencianes, juntament amb la crisi financera actual i els intents de privatitzar el sector públic, no són més que la punta de l'iceberg del sistema capitalista en què vivim i per això hem de construir un nou sistema en el qual siguem vertaderament lliures.
Per un ensenyament públic i de qualitat!
Cap a la vaga general d'universitats!
València, 17 de gener de 2012
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans